Behöver ni utöka ert it team?

Outsourca it drift med Vonjeo på ett skräddarsytt sätt. Vi hjälper er att snabbt och kostnadseffektivt bygga det perfekta it teamet för varje uppdrag. Vi samarbetar med skickliga it leverantörer i Ukraina och kan på så vis snabbt förse er med allt från soft ERP och SRM konsult till innovativ apputveckling.

Vi har all it personal ni behöver och ser till att kontakten blir lätt och smidig med våra svenska koordinatorer. Ert it team blir komplett och ni når målen som satts upp!

Nya möjligheter med våra nearshore it konsulter

Vonjeo är ett it konsultbolag som jobbar på ett effektivt och nydanade sätt. Vi har it konsulterna som kan hjälpa er att forcera hinder och komma vidare med viktiga it projekt. När det råder brist på rätt it kompetens i Sverige finns vi här med det trygga stödet.

Vi kan hjälpa er med en specialist eller så skapar vi ett komplett team som möter era behov och krav. Våra lösningar är flexibla och bra val oavsett om ni behöver en kortvarig it lösning eller söker ett samarbete som ska fungera i många års tid.

https://vonjeo.se/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_02.png

Dra nytta av strategiska fördelar med våra nearshore it konsulter

Ni har personal inom 2-4 veckor.
Ni kan reducera kostnader för it utveckling med 30-40%.
Vi ser till att ni får ett utvecklingsteam med rätt storlek för uppdraget.
Vi handplockar it konsulter som matchar era behov.
Ni får it personal som enbart fokuserar på era projekt.
Ni kan lita på mjukvaruutvecklare och it personal med kompetens och låg erfarenhet.
Ni kan enkelt kommunicera med it specialisten på engelska.
Ni får tillgång till it konsulter med internationell erfarenhet.
Vi finns här med support och koordineringsstöd under konsulttiden för att säkra att ni blir nöjda med våra konsulter.
Ni får it leverantörer som vi har granskat och som förbinder sig till vår uppförandekod.
Vi ser till att ni ser precis vad våra priser täcker.
Ni slipper lägga tid och resurser på administration för nyanställning.

Med Vonjero får ni ansvarsfull it outsourcing

Vår nearshore modell är inte bara till för att ni ska få kostnadseffektiva it lösningar för företag. Vi jobbar också med att erbjuda våra konsulter en intressant och trygg arbetsmiljö. Våra it konsulter får möjligheten att utvecklas på ett tryggt sätt och ni får tillgång till specialistkompetensen och erfarenheten.

Det här blir möjligt genom att våra it konsulter är anställda av våra partners i Ukraina. Vi ställer krav på våra ukrainska it leverantörer för att säkra att våra it konsulter har en säker och trygg arbetsmiljö.

Med Vonjero får ni ansvarsfull it outsourcing

Vår samarbetsmodell för handplockad specialistkompetens och kompletta it team

01Analys av era behov

Vi ser över vad ni har behov av och skapar en kravprofil som kartlägger den kompetens och erfarenhet som kommer att krävas för att driva igenom ert it projekt.

02Vi väljer ut lämpliga kandidater

Med dialog med våra it leverantörer kommer vi fram till vilka it konsulenter som kommer att passa ert projekt allra bäst. Med tanke på era önskemål kan vi genomföra tester för att se om de utvalda it specialisterna verkligen kan passa er verksamhet. Ni får möjlighet att intervjua de kandidater vi har valt ut. Ni kommer att veta inför intervjun precis hur prisbilden för den utvalda it konsulenten ser ut.

03Vi drar igång konsultuppdraget

Vi kan snabbt komma igång med uppdraget. Minskade väntetider på att komma igång är också något som gör att ni både på kort och lång sikt kan spara pengar genom att outsourca it drift och utveckling till oss.

04Avtalsskrivning med flexibla villkor

Tillsammans kommer vi att utforma ett avtal som är i enlighet med era förutsättningar. Avtalet kommer också att ge er flexibilitet så att det går att skala upp och ner i enlighet med era personalbehov.

05Avstämning

Innan vi börjar uppdrag har vi ett möte där vi stämmer av och ser till att ert lokala team och våra specialister i Ukraina får en bra start tillsammans.

06När uppdraget är igång

Administration: Våra it lösningar för företag innebär att vi kommer att sköta all administration som har med konsulterna att göra. Vi sköter löner, skatter, sjukersättning och annat som hade tagit dyrbar tid från er.

07När uppdraget är igång

Stöd av svensk koordinator: Ni har hela tiden stödet från vår svenska koordinator som har löpande kontakt med er. Med god kommunikation ser vi till att våra konsulter uppfyller era krav och att ni får rätt kompetens för de arbetsuppgifter som vi hjälper er att lösa.