Vad är it outsourcing?

När interna strukturer förändras

Det är mycket ovanligt med företag som inte använder sig av olika typer av it lösningar. It lösningar för företag inkluderar smarta vägar till nya kunduppdrag, enkel kommunikation med kunder såväl som system för smidigare samarbeten med anställda och leverantörer. Med en robust it infrastruktur klarar ni av att leverera produkter och tjänster på ett kostnadseffektivt sätt.

Länge var det så att företag var tvungna att ha en intern it avdelning för att ta hand om it system. Numera är det vanligare att välja it lösningar för småföretagare såväl som för större verksamheter med outsourcing. Det här kan effektivisera den interna verksamheten. Idag är det fullt möjligt att lägga en rad olika uppdrag på it specialister som inte finns på det egna företaget. Det här är ofta första valet för högre avkastning på investeringar.

https://sp-ao.shortpixel.ai/client/to_webp,q_lossy,ret_img/https://vonjeo.se/wp-content/uploads/2021/04/nasa-Q1p7bh3SHj8-unsplash-850x1280.jpg

Olika former och platser för it outsourcing

It outsourcing är ett uttryck som inkluderar många saker. Området är varierat med allt från specialister på pyramid erp till unika mjukvaruutvecklare. Det vi ska komma ihåg är att outsourcing i grund och botten handlar om att spara pengar på att outsourca it drift och utveckling till specialister.

Syftet med att outsourca är att spara pengar samtidigt som du får specialistkompetensen och erfarenheten. It outsourcing gör det också möjligt att snabbt skala upp eller ner it verksamheten så att den passar ert företag perfekt.

Det finns olika former av it outsourcing

De vanligaste är:
• Onshore • Nearshore • Offshore

01

De tre olika namnen på outsourcing visar var arbetet sker. Onshoring är samma sak som att få it hjälpen i samma land där det egna företaget finns. Det kan vara personal på plats i företagets lokaler såväl som personal som jobbar på distans men i samma land.

02

Nearshoring är den typ av outsourcing för it som sker i ett annat land som ligger nära. Det kan vara ett grannland. Nearshoring är smart eftersom det ger möjlighet till internationell kompetens utan någon större tidsskillnad.

03

Offshoring är outsourcing som förläggs till ett land som kan ligga långt bort som till exempel ett land i Asien. Det här är den metod som många tänker på när de hör uttrycket it outsourcing. Det är den variant som är känd för att spara stora pengar för verksamheten som väljer att outsourca.

Målsättningar med it outsourcing

I och med att olika företag har olika behov av it lösningar kommer målen med it outsourcing att skilja sig åt mellan företag och mellan it projekt.
Några vanliga målsättningar med att outsourca it är:
Målsättningar med it outsourcing

01

Genomföra mindre it projekt

Det här är projekt och arbeten som är planerade på ett begränsat sätt från start. Här är det lättare för extern it personal att komma in i bilden. Ramarna för uppgifter är tydliga och det går att jobba på ett snabbt och effektivt sätt. Här kommer den egna personalen att få mer tid över för att lägga fokus på det övergripande arbetet. Det bidrar också till att projektet kan genomföras snabbare samt att man inte behöva anställa personal för att driva igenom mindre it projekt.

02

Outstaffing

Outstaffing är också en form av outsourcing. Outstaffing innebär att du kompletterar ett redan existerande it team med extra personal. Det kan också gå ut på att ett nytt team byggs för att ta hand om en viss del av ett företags it verksamhet. Fördelarna med outstaffing är att kostnaderna blir mindre. Det ska dock sägas att outstaffing till skillnad från komplett it outsourcing kan innebära att det tar länge tid att komma igång. Här är det ju upp till det egna företaget att hitta rätt it personal och att sköta rekrytering och administration omkring anställningsformen.

03

Driva igenom kompletta utvecklingsprojekt

Outsourcing är inte bara till för att få hjälp med redan definierade och planerade it projekt. Det här är också en metod som kommer väl till pass då ni ska utveckla en produkt eller tjänst från grunden. Här kommer hela projektet att outsourcas. Här räcker det inte med en specialist som kan it lösningar för företag. När ett helt projekt ska utvecklas från grunden med outsourcing gäller det att it leverantören som får uppdraget har både kunskap och erfarenhet. En stor fördel med den här metoden är att leverantören av utvecklingsarbetet får ta ett större ansvar. Dessutom kan du dra ner på kostnaderna mycket mer när ett skickligt it konsultbolag sköter allting. Detta tillvägagångssätt kräver dock mer organisering. På grund av detta är det många start-ups och större företag som väljer att jobba med ett it konsultbolag som kan sköta all koordinering och rekrytera samt administrera all it personal och konsulter.