Få hjälp med vår UX/UI design service

Vi designar och utvecklar lösningar där människan står i fokus. Oavsett bransch, enhet, mål eller teknikplattform jobbar vi mot en produktlansering med förbättrad användarupplevelse.

Är ditt företag på väg att ta itu med ett större projekt för en ny eller tidigare skapad app, produkt eller webbplats?

Är ditt företag på väg att ta itu med ett större projekt för en ny eller tidigare skapad app, produkt eller webbplats?

Du kanske funderar på att anlita ett team för att ta hand om er UI / UX design. Forskning visar att företag som sätter sina kunder först när det gäller användbarhet för sina tjänster och produkter har lättare att locka nya kunder och behålla existerande.

Det kan vara en god idé att få hjälp av en UX expert för att se till att det blir rätt från start. Med hjälp av ett kunnigt externt UI/UX team kan det skapas möjligheter att få ett attraktivt och användbart gränssnitt som tillgodoser dina användares och projektintressenters behov. Det här kan också hjälpa er att hålla er till ramar för budget och tidsplan.

Vad är UX och UI?

Det bästa sättet att säkerställa bra och tydligt engagemang med användare är att skapa produkter som ger en god användarupplevelse (UX) som kompletteras med ett starkt användargränssnitt (UI). UX och UI går hand i hand för att maximera användarinteraktioner.

UX design är mer teknisk och analytisk. Den involverar forskning för att analysera och optimera användarupplevelser. Det innebär att en UX expert måste ha ett intresse för psykologi och sociologi eftersom han måste förstå potentiella kunder och användare för att skapa en riktad upplevelse.

UI design handlar mer om den grafiska designen. Här gäller det att bestämma hur en webbplats ska se ut och kännas. UI översätter ett varumärkes styrkor och röst till skärmen. UX och UI kompletterar varandra så det behövs både UX och UI designer för att skapa en attraktiv produkt.

Så genomför vi våra UX och UI tjänster

01Research

Våra UX-researchers kommer att kommunicera med ditt team. De undersöker din produktidé och skapar en relevant strategi som är baserad på ditt företags och dina kunders krav.

Här ingår:

 • Användarundersökning
 • Konkurrensanalys
 • Intresseintervju
 • Användarintervju
 • CJM
 • Design sprints
 • Product workshops

02Design

Vi utformar ett användargränssnitt för varje unik skärm eller sida. Prototyperna inkluderar animationer, övergångar, interaktioner och adaptiv design för olika skärmupplösningar.

 • Informationsarkitektur
 • Användarflöden
 • Wireframing
 • Prototyping
 • Användargränssnittsdesign
 • Frontend utveckling

03Förbättringar

För att få ut det mesta av din produkt kan vi hjälpa dig att upptäcka kritiska problem och göra UX och UI designförbättringar.

 • Heuristisk utvärdering
 • UX-granskning
 • Användartestning
 • Kvalitetssäkring