Så väljer vi it leverantörer

Urvalsprocess

För oss är det viktigt att bedriva ansvarsfulla affärer. Det betyder bland annat att vi vill kunna säkra att våra kunder får extern it av pålitliga it leverantörer i Ukraina. Vi har valt att utveckla en riskbaserad kvalificerings- och utvärderingsmodell för att hitta den bästa it leverantören för ert projekt.
Urvalsprocess

01

Vi börjar med att tydliggöra våra krav och förväntningar på it leverantören som vi beaktar att börja ett samarbete med. Vi har sammanställt våra krav i vår uppförandekod. De handlar om att vi vill se ett arbete som innebär yrkesmässig kvalitet, miljömedvetenhet, god etik och socialt ansvarstagande.

02

Vi samlar in information för att se närmre på it leverantörens tjänster, kunskapsområden, språkliga färdigheter, erfarenheter från tidigare projekt, teknisk kompetens, möjlighet att rekrytera personal och utvecklingsmodell. Vi ser också på eventuella licenser och utmärkelser som it leverantören har fått.

03

Med mer information kan vi gå vidare med samtal med it leverantören för att få en bättre bild av deras organisation och inställning. Här kommer vi också att ta kontakt med tidigare kunder för att se hur kundupplevelsen har varit samt vilken kvalitet som har levererats.

04

Slutligen kommer vi att se hur it leverantören ställer sig till vår verksamhet och målsättning.

Det här är en process som hjälper oss att se vilka risker som finns och om vi eventuellt behöver ytterligare granskning och utvärdering innan vi fattar ett beslut om att skriva kontrakt med en extern it leverantör.

Det är förstås så att granskning och utvärdering inte garanterar att en viss it leverantör är lämplig för varje projekt och för alltid. På grund av detta ser vi över våra samarbeten och fortsätter att granska och utvärdera för att säkra oss om att våra it leverantörer fortsätter att leverera den kvalitet vi förväntar oss.