Lansera din produkt med starkt självförtroende

Ta hjälp av vårt kunniga team i QA (Quality Assurance) och it testning

Vårt bredare tillvägagångssätt för att tillämpa kvalitetssäkringstester innebär att vi lär känna kundens verksamhet och mål samt användarens behov i början av utvecklingsprocessen. Det här kan kallas för testdriven utveckling. Vårt Quality Assurance och testarbete täcker hela utvecklingsprocessen från start till mål. Vi har fokus både på frontend och backend (inklusive databas).

Våra QA och test tjänster

Oberoende QA

Vi levererar oberoende QA-tjänster för alla programvarulösningar från tredje part för att ge dig bättre kontroll över applikationers kvalitet. Det här är också en hjälp för utvärdering av produkters överensstämmelse med de ursprungliga kraven, och för att ge dig värdefull insikt i slutanvändares intryck av produkter.

QA-rådgivning

Vi kan hjälpa dig med analys av projekt och kan ta fram rekommendationer för en proaktiv processförbättring eller för att helt enkelt möta utmaningar.

Integrerad testning

Alla mjukvaruutvecklingsprojekt på Vonjeo har en integrerad testdel. Innan vi släpper din mjukvara går den igenom en noggrann testprocess med allt från kodgranskning till användar-tester. Vi genomför test och kvalitetssäkring för att se till att allt fungerar som tänkt.

Anpassad testning

Från webb, stationära, mobila applikationer till serversidan och enheter skapar vi en omfattande test mix för varje applikation för att säkerställa jämn kvalitet. Vi genomför komplett test och kvalitetssäkring av it system såväl som tester av enskilda delar av större produktioner.

Förklaring av våra tjänster för kvalitetssäkringstestning


Förklaring av våra tjänster för kvalitetssäkringstestning

01

Black box-testning (funktionell manuell testning)

Black box-testning är ett manuellt förfarande baserat på en testserie med ärenden som är utformade och utförda av QA-analytiker. Här ligger fokus på att täcka så många användarsituationer som möjligt. Det här testet är en nära simulering av verkliga användaraktiviteter.

02

Enhetstestning

Enhetstestning är en typ av testning som har skapats unikt för en mjukvara som säkerställer att dess processer och metoder utför de uppgifter de var avsedda för. Varje gång en ny version integreras körs ett enhetstest av utvecklarna. Detta test är ett komplement till Blackbox och automatiserad UI testning.

03

Prestandatestet

Prestandatestning säkerställer att en mjukvaruprodukt laddas och presterar på bästa möjliga tid för den angivna mängden användare. Under testerna simuleras användaraktiviteter. Backend-processer och infrastrukturresurser övervakas i ett kontrollerat stresstillstånd.

04

Automatiserad UI-testning

Automatiserad UI-testning är ett bra komplement till manuell svartbox-testning. Vårt team gör simuleringar av användarflöden på ett stort antal enheter av olika slag.

05

Säkerhetstestning

Det här är också ett viktig form av it test som vi genomför. Med säkerhetstester kan vi se till att applikationer och deras data inte äventyras. Vårt team med mjukvarutestare och fler utför olika tester och tillhandahåller en komplett rapport baserad på resultatet.