LOCARGO

Locargo (USA)

29 november, 2020Av Vonjeo

Projektbeskrivning

Kundens affärsidé var att utveckla en online-marknadsplats för last- och leveranstjänster som täckte Texas-området. En Uber-liknande plattform skulle ansluta speditörerna och deras chaufförer med lokala kunder. Med 300 Texas-baserade leveransföretag skulle plattformen ta hand om åtminstone 3 % av deras marknad. Med hjälp av ett internationellt team, tog våra leverantörsingenjörer hand om alla de större stegen i utvecklingscykeln, från preliminär analys till implementering och lansering. De fokuserade på Backend-utvecklingen av webbportaler för kunder och leveranstjänster, samt mobilapplikationer för kunder och chaufförer.


Vår leverantör tog hand om flera viktiga funktioner:

  • Utvecklade fullt funktionella webbapplikationer för leveranstjänster, chaufförer och kunder.
  • Utvecklade mobilversion av webbappen.
  • Implementerade ergonomisk UX/UI-design.
Lösning:
Webbutveckling
Industri:
Transport
Share