FDA OPERATOR

Fda operator (Australien)

27 januari, 2021Av Vonjeo

Projektbeskrivning

FDA Operator är en australisk finansiell operatör som erbjuder ett antal tjänster kopplade till hantering av konton, kundportföljer och administration till finansiella planerare, rådgivare och andra AFS-licenstagare och deras kunder. Målet med projektet var skapandet av en onlineplattform som gör det möjligt att investera på det sätt som är snabbast och mest bekvämt.

Vår leverantör arbetade med utvecklingen av applikationen FDA Operator, det finansiella instrument som är avsett för att användas i samband med kapitalinvesteringar i insättningar och värdepapper. De finansiella instrumenten i projektet är aktierna i de lokala australiensiska och stora globala företagen och bankers lönsamma insättningsprogram. Onlineinvestering är tillgängligt från var som helst i världen. Med hjälp av denna webbapplikation har investeraren möjlighet att köpa finansiella instrument som beräknar inkomster och risker. Dessutom har man möjlighet att köpa aktier för riskminimering, för att beräkna inkomster för innehav av aktier som har valts och för att spåra marknadsdata för den senaste perioden.

Lösning:
Ekonomiska lösningar
Industri:
Investeringar och mäkleri
Share