Portfolio

Vonjeo har ett nära samarbete med flera it leverantörer i Ukraina som kan hjälpa er att nå era visioner och målsättningar. Bland våra samarbetspartners finns specialister inom utvalda områden såväl som it konsulter med bredd som klarar olika typer av it uppdrag.

Med ett stort nätverk av it företag och experter kan vi samla in lång erfarenhet och expertkunskap för it utveckling. Våra samarbetspartners har mellan 7 och 15 års erfarenhet av att utveckla it lösningar för företag världen över.

Här är några av de uppdrag som våra samarbetspartners har genomfört under de senaste åren.

InfoCloud

Läs mer om verktyg för artificiella neurala nätverksapplikationer

Share
ChartWeaver

Läs mer om molnbaserad mjukvara för visuella organisationspresentationer.

Share
Dental Health

Ta reda på mer om utvecklingslösningar för röntgenanalyser, bildarkivering och hantering av patientjournaler.

Share
NEXTDOOR

Ta reda på hur företagets ingenjörer bygger en marknadsplats för tjänsteleverantörer från grunden.

Share
EPSON

Utforska mer om hur Big Data och intelligent logistik transformerar detaljhandeln.

Share
EASYHR

Läs om att bygga ett effektivt CRM-system för skiftplanering.

Share