Låt Vonjeo hjälpa er att lyckas med era it lösningar!

Vonjeo är ett initiativ av entreprenören Andreas Ragnarsson med syftet att skapa hållbara samverkansytor mellan företag i Sverige och it leverantörer i Ukraina. Namnet Vonjeo betyder “hjälpa” på malagassiska och det står för vad vi vill göra.

Vonjeo vill hjälpa företag med it processer då det behövs extern it och möjlighet att bygga unika it team. Vi finns här för att skapa närhet och täta relationer mellan företag som behöver outsourca it och utvecklingsteam som står redo att lösa problemen.

Vi gör det möjligt att outsourca it drift och utveckling från utländska team på ett sätt som är hållbart och tryggt. I vår modell står den enskilda människan, samhället och klimatet i fokus då it lösningar för företag ska tas fram.

Stärk er konkurrenskraft med vår expertis

För oss på Vonjeo är it utveckling synonymt med nära samarbeten där idéer blir till verklighet med hjälp av kunskap och erfarenhet. Tillsammans finner vi innovativa it lösningar för företag som vill stärka sin konkurrenskraft.

Med oss får ni tillgång till en bred kompetenspool med utvecklare och it specialister som kommer att jobba nära er. I vår kompetenspool finns det ukrainska it leverantörer som vi har byggt upp ett stabilt och nära samarbete med.

Våra it leverantörer har expertis i allt från ERP till komplett mjukvaruutveckling och AI teknik. Våra samarbetspartners har mellan 7 och 15 års erfarenhet av att utveckla it lösningar för företag från världens alla hörn.

Med vår arbetsmodell för extern it är det enkelt att snabbt och kostnadseffektivt utöka konkurrenskraften.

Hållbar it outsourcing

Hållbar it outsourcing

Med vår plattform blir det möjligt för företag i Sverige att dra nytta av den ukrainska it leverantörens expertis. Men vi vill bidra med mer än så. Vonjeo strävar efter att vara en aktör som bidrar till en positiv samhällsutveckling. Det gör vi genom att ställa krav både på oss själva och på våra samarbetspartner i Ukraina.

Med våra krav kan vi se till att skapa arbetsmiljöer som är hälsosamma för alla som vistas i dem. Vi vill med vårt engagemang i dessa frågor vara med och skapa vågeffekter i samhället för att belysa behovet av god arbetsmiljö, bred mångfald, lika möjligheter för alla och en väl fungerande facklig organisering.

Vi hoppas att våra krav ska bidra till nya tankesätt hos oss själva såväl som hos våra samarbetspartners vad gäller att jobba för minskad klimatpåverkan. Ett led i detta arbete är att vi tillsammans med varje it leverantör ser över varje steg i våra arbetsprocesser för att kunna komma fram till hur vi skulle kunna minimera negativa effekter på klimatet.