Behöver du en prototyp eller MVP?

Vi förstår din vision. Våra MVP-utvecklare kan hjälpa dig att sticka ut i mängden och att komma vidare i de tidigare stadierna av din produktutveckling.

Spara pengar med MVP och prototyp

Spara pengar med MVP och prototyp

På dagens marknad behöver du ha en minsta livskraftig produkt (MVP) eller ett bevis på koncept (prototyp). Detta för att kunna presentera för investerare och för att genomföra produkttester på eventuellt kommande kunder och användare.

Genom att utveckla avskalade produkter kan du spara pengar, minska risker och påskynda arbetsprocesser. Vi hjälper er med processerna som ska till för att eliminera brister och för att förfina de bästa delarna av ert koncept.

Våra MVP:er är skalbara. Det gör det lätt för dig att få ett försprång när du väl tar nästa steg i arbetet med att designa och utveckla er produkt. Vi ser fram emot att höra dina idéer och att göra dem till verklighet!

Så tar vi fram en MVP åt er

Vårt erfarna och drivna MVP-team vet vad som krävs för att producera en effektiv MVP. Vi ger dig en egen dedikerad projektledare som tar dina visioner och idéer och förvandlar de till en skräddarsydd och fullt funktionell produkt. En produkt som överstiger dina förväntningar!

Så tar vi fram en MVP åt er

01

Upptäcksfasen

Det här är den första och mest avgörande fasen då vi ska bygga din MVP. Den hjälper oss att förstå din vision till fullo. Tillsammans bedömer vi din idé. Vi definierar kraven för ditt projekt och planerar nästa steg i processen. Vi bestämmer också tydliga leveranser för projektet.

02

Användarupplevelse

Under denna fas kommer vi att ge dig en helt klickbar prototyp. I slutet av UX-processen kommer ditt projekt att stå på en solid bas. Det är nödvändigt för att vi ska kunna påbörja designprocessen.

03

Visuell design

När du väl har godkänt prototypen kommer våra designers att utarbeta flera designförslag som kommer att fånga dina projektvisioner. Baserat på dina preferenser kommer vi att fokusera på en designinriktning och göra ytterligare iterationer om det behövs. Därefter levererar vi en design som är redo att implementeras.

04

Utveckling

I detta steg handlar det om att utveckla din prototyp eller MVP. Vi utgår från den teknik som passar era behov bäst. Det gör det lätt att skala upp ert projekt. Vi håller alltid utvecklingsprocessen så transparent som möjligt. På så vis kan du följa varje steg som tas framåt.

05

Produktleverans

I detta steg kommer din MVP att vara klar. Nu lämnar vi över projektet till dig. Under den här fasen testar vi produkten flera gånger för att se till att den är stabil och hållbar.