Vi kan hjälpa dig att dra nytta av internet of things (IoT)

IoT och Edge Computing gör det möjligt för din organisation att ansluta, bearbeta, lagra och analysera enhets- och sensordata med ny teknik. Vi kan hjälpa dig att utveckla lösningar så att du kan dra nytta av internet of things och få djupa insikter för din verksamhet.

Vi skapar unika IoT lösningar för nya och etablerade företag

Vi skapar unika IoT lösningar för nya och etablerade företag

Kanske har du en idé men du vet inte hur den kan förverkligas. Våra utvecklare inom internet of things kan hjälpa dig att utveckla dina idéer och visioner exakt utifrån dina behov. Våra IoT-utvecklare klarar allt från produktkonceptualisering till pågående utveckling av IoT-tjänster.

Vi hjälper dig att bygga IoT-lösningar och integrerar flera flöden av data för att skapa potentiella programvaruprodukter och nya möjligheter.

Våra IoT-utvecklingstjänster

IoT hårdvarudesign

Vi kan skapa prototyper för smarta IoT-enheter för att hjälpa kunder att testa koncept innan vi fortsätter med fullskalig utveckling. Vi använder IoT-sensorer och kort för att skapa en gadgetprototyp.

Integration av IoT firmware

Vi utvecklar och integrerar inbyggd programvara och firmware (mikrokontroller, processorer, gateways, sensorer) i en mängd IoT- och M2M-enheter.

Mobilappar för IoT-enheter

Vi designar plattforms- och inbyggda mobilappar som underlättar åtkomst till data som fångats av smarta enheter och som kan fungera som en fjärrkontroll för internet of things lösningar.

IoT-instrumentpaneler

Vi hjälper kunder att konfigurera IoT-enheter, analysera sensordata via BI-verktyg, hantera IoT system på distans och på plats samt visa det via responsiva instrumentpaneler.

Edge Computing

Vi utvecklar Edge Computing på IoT-enheter för att säkerställa lägre latenshastigheter och snabbare överföringstid för data.

Kundanpassad IoT-produktutveckling

Vi utvecklar anpassad IoT-programvara som interagerar med smarta sakernas internet enheter och ser till att programvara stödjer funktioner i hårdvara.