Fördelar och risker med att outsourca it lösningar till företag

Det är inte ovanligt att företag känner att det är svårt att driva verksamheten på ett effektivt vis då det inte alltid finns tillräckligt med resurser och personal som klarar utmaningarna. Det här har lett till att många idag väljer att outsourca it lösningar till företag för att få rätt it personal på plats till minimal kostnad.

Här är några av de främsta anledningarna till att företag och entreprenörer väljer att outsourca vissa delar av sin verksamhet.

Fördelar med it outsourcing

Med outsourcade it lösningar kan företag frigöra interna resurser för att jobba mer med tillväxt och få verksamheten att växa. Andra viktiga fördelar med it outsourcing är:
Företaget får tillgång till personal med expertkunskaper.
Kostnaderna minskar då behovet av interna investeringar och anställning av personal minskar.
Verksamheten får tillgång till den allra senaste tekniken.
Företaget får tillgång till hög servicenivå.
Vi kan sänka era utvecklingskostnader med 30-50%!
Överblicken över förutsägbara kostnader blir bättre.
Fördelar med it outsourcing

Nackdelar med it outsourcing

Det är sant att kostnadseffektiviteten och expertisen talar för att outsourca it uppdrag. Samtidigt är det klokt att vara försiktig. Om du skriver på ett avtal för snabbt kan det leda till problem längre fram.
Hög omsättning av projekt- och personalgrupper.
Risk för att dra igång samarbeten för snabbt utan proper förberedelse i hopp om att spara pengar.
Förlust av institutionell kunskap.
Mindre kontroll eller förlust av projektledning.
Exponering av känslig information.
Svårigheter med att efterleva regler och lagar.
Risk för förseningar på grund av fysiskt avstånd mellan företag och extern it konsult.
Svårigheter att kommunicera när ett utländskt företag erbjuder kompetensen.