Funderar ni på unika it lösningar för er verksamhet?

Vi kan hjälpa er med helhetslösningar som möter era visioner och behov snabbt och kostnadseffektivt!

Med Vonjeo kan ni outsourca it projekt för att få skräddarsydda lösningar.

Vi hjälper er med allt från grafisk design och webbutveckling till crm erp system och AI teknik.

Genom att jobba med er på projektbasis kan vi se till att tiden används effektivt. Vi tar hela ansvaret men ser till att ni är med god insikt genom utvecklingsarbetet.

Tillsammans finner vi it lösningarna som ni behöver och kan hantera. Vi har den unika fördelen av att kunna kombinera svensk koordinering med ukrainsk expertis. Det betyder i praktiken att allt är möjligt!

https://vonjeo.se/wp-content/uploads/2020/08/image_illustrations_02.png

När ska ni outsourca era it projekt?

När tid och kompetens in-house inte räcker till!
När det är viktigt att it lösningar håller sig inom ramen för tid och budget.
När ni vill lägga över ansvaret på Vonjeo som sköter arbete och kommunikation genom hela projektet.
När det är viktigt att lösa problem snabbt och att kunna justera de resurser som läggs på it lösningar i enlighet med faktiska behov.

Därför är Vonjeo som it konsultbolag ett strategiskt val

Vi kan sänka era utvecklingskostnader med 30-40%!
Vi tar era idéer och tankar och omvandlar till praktiska lösningar som är enkla att hantera.
Vi kan komma igång med era projekt inom 2-4 veckor. Ni slipper vänta!
Vi börjar med rådgivning för att hjälpa er med en effektiv it utveckling som motsvarar krav, budget och tidsplan.
Vi lämnar utrymme för flexibilitet för att se till att era behov och krav möts.
Vi använder utvecklingsmetoder som är bäst lämpade för era it behov.
Vi erbjuder en bred expertis inom många it områden och jobbar bara med erfarna och pålitliga leverantörer som kan kommunicera på engelska som alla förstår.
Vi har svenska projektledare som tar hela ansvaret för ert utvecklingsarbete. Det betyder att Vonjeo finns med er hela vägen genom era it projekt. Det är vår svenska personal som tar ansvaret för att målen vi sätter upp tillsammans nås.
Vi ser till att ert it projekt utvecklas och drivs av pålitliga och seriösa it leverantörer. Vi granskar alla samarbetspartners och har en tydlig uppförandekod som de måste följa för att få jobba med oss.
Med ett tätt samarbete med flera ut leverantörer och skicklig personal kan vi se till att it lösningar för företag drivs igenom på ett effektivt sätt.
Våra offerter är transparanta och tydliga med en satt budget och rimlig tidsplan.

Så driver vi igenom it lösningar

01Vi kartlägger era behov och mål

Vi börjar alltid med att förstå era behov. Tillsammans ser vi på er utgångspunkt och hur verksamheten fungerar i dagsläget. Vi sätter upp mål och fastställer vilka förväntningar ni har på nya it lösningar för företaget.

02Vi matchar er med kompetensen

Med insikt om era behov och mål kan vi välja ut rätt it leverantör i vårt pool av samarbetspartners. Vi ser till att ni får den kompetens och erfarenhet som ert it projekt behöver för att lyckas.

03Vi genomför en kravanalys

Tillsammans kommer vi att se närmre på era behov, krav och förväntningar för att skapa en djupgående kravanalys. Denna analys är viktig för att vi ska kunna planera projektet på rätt sätt med tidsplan och definition av vad som ska göras.

04Offert med projektplan

När vi förstår era behov och de mål ni har kan vi börja se på en budget samt jobba på en projektplan. Vi ger er en offert med en plan som gör det tydligt hur projektet ska genomföras och hur lång tid det kommer att ta. Då det rör sig om olika leveranser redogör vi även för dessa.

05Vi förbereder för kickoff

När vi har presenterat vår projektplan kan vi se på ändringar som ni eventuellt vill ha. Efter att ha pratat om planen och justerat den kan vi ge er en slutgiltig projektplan. Den inkluderar kostnad, avtal som vi behöver etablera, garanti om ersättning för en första delleverans samt hur de sista förberedelserna ska genomföras.

06Projektet drar igång

Nu sätter vi igång med utvecklingsarbetet. Vi börjar med ett uppstartsmöte där ni, Vonjeos koordinator samt ansvarig it personal är med. När projektet är igång är ni med steg för steg. Det är viktigt för att utvecklingsarbetet ska vara uppdaterat i enlighet med förändringar som kan ske i er verksamhet. Ni har tät kontakt med våra utvecklare och vår projektledare ser till att projektet följer den plan som satts upp. På detta vis når vi era mål och visioner!

07Leverans av delmål och kvalitetssäkring

Normalt sett kommer vi att jobba med delleveranser i enlighet med planen för projektet. Inför varje leverans genomför vi tester för att kvalitetssäkra arbetet. Vi kommer också att föra en aktiv dialog med er för att se till att ni blir nöjda och att våra delleveranser håller förväntad kvalitet. Ni betalar bara till it leverantör då ni är nöjda med leveransen!

08Projektavslut

När projektet är genomfört och godkänt håller vi ett gemensamt möte. Vi går igenom hur projektet och samarbetet har fungerat och ser på hur vi uppnått de utsatta målen.

Vi förverkligar era visioner med ansvarsfull it outsourcing

För oss är det viktigt att vara en it leverantör som ni kan lita på såväl som att ta vårt ansvar i samhället. När vi jobbar med er projektutveckling gör vi vårt bästa för att jobba med fokus på socialt ansvar. I praktiken innebär det bland annat att vi ser till att våra utvecklare har en arbetsmiljö som är säker och hälsosam.

Vonjeo ställer krav på de it leverantörer i Ukraina som vi jobbar med. Vi vill att de, liksom vi själva, ska arbeta med arbetsmiljöfrågor. Viktiga ledord för oss i detta arbete är mångfald, lika möjligheter för alla och att det finns möjlighet för facklig organisation.

https://vonjeo.se/wp-content/uploads/2021/02/Ansvarsfull-it-outsourcing.jpg