Uppfyll krav om produktivitet och effektivitet med våra skräddarsydda ERP affärssystem

Vi bygger anpassade ERP-lösningar som uppfyller dina unika affärsbehov med fokus på att effektivisera arbetsflöden. Med våra ERP affärssystem kan du automatisera, planera, samarbeta och driva affärsverksamheten på ett effektivt vis.

Vad är ett ERP system?

Vad är ett ERP system?

ERP står för Enterprise Resource Planning. ERP software är en form av mjukvara för affärshantering som integrerar all information om affärsprocesser och resurser (produktplanering, tillverkning, inköp, leverans, marknadsföring, försäljning, ekonomi, personalresurser etc.). ERP system kan användas av stora, medelstora och små företag.

Fördelarna med att utveckla anpassad ERP mjukvara

01

Processautomatisering

Utvecklade ERP tjänster kan öka företagets effektivitet. ERP system kan hjälpa dig att minska det manuella arbetet, samla in data och effektivisera affärsprocesser inom företaget.

02

Spara all data på en plats

Med ERP software kan du samla all data på en enda plats. Det gör det enklare att hålla ihop informationen och att uppdatera den.

03

Regelefterlevnad

ERP programvara kan hjälpa organisationer att följa regler. Detta på grund av att ERP system kan utvecklas så att processer måste hålla sig till vissa typer av regler.

04

Omfattande rapportering

Med ERP utvecklingstjänster kan alla användare av ERP systemet enkelt skapa anpassningsbara rapporter. Det gör det möjligt att enkelt komma åt och analysera data snabbare för att sedan fatta viktiga affärsbeslut utan fördröjning.

05

Kundservice

Affärsplaneringstjänster kan hjälpa försäljnings- och kundservicemedarbetare att interagera effektivare med kunder. Med ett omfattande ERP affärssystem ökar den övergripande kvaliteten på kundtjänsten med enkel tillgång till kundinformation.

06

Förbättrad säkerhet

Datasäkerhet är viktigt. Särskilt för stora organisationer. ERP system gör det möjligt att bevilja olika behörighetsrättigheter till olika typer av användare. Det minskar risken för dataläckage.

Våra anpassade ERP lösningar

Våra anpassade ERP lösningar

Vonjeo utvecklar ERP lösningar för företag av alla typer och storlekar. Vi kan hjälpa er med:

ERP system (moln, mobil, stationär)
Supply Chain Management mjukvara
CRM ERP mjukvara
Affärsapplikationer
Mjukvara för personalhantering
Resursplanering för offentliga verksamheter
Mjukvara för tillverkning
Transaktionsmoduller
Mjukvara för lagerhantering
Anpassade integrationslösningar