Snabbare lansering med våra DevOps tjänster

Våra DevOps tjänster hjälper era projekt att nå bättre kodkvalitet samtidigt som de blir effektivare, ni kan erbjuda snabbare leverans och dra ner på kostnader.

Leverera pålitligt och snabbt

Leverera pålitligt och snabbt

Med våra DevOps tjänster kan vi föra samman processer, människor, teknik, programautomatisering och produktleverans för att skapa mervärde både för den som beställer och för användare. Vår fokus ligger på att öka drifttiden och minska leveranstiden samtidigt som vi sänker kostnaderna.

Med våra DevOps tjänster och lösningar levererar vi programvara snabbare och mer pålitligt. Detta oavsett hur stor din IT-avdelning är eller vilken teknik och verktyg ni använder just nu.

Vår expertis inom DevOps inkluderar:

Kodinspektion och integration
Konfigurationshantering
Infrastrukturautomation
Microservices arkitektur
Container orkestrering

Dra nytta
av fördelar
med DevOps

Minska projektkostnader

Med hjälp av frekventa systemintegrationer och automatiserade tester kan ni dra nytta av att upptäcka programvarufel så snart de dyker upp. Med användbarhetstest kan vi snabbt se fel och åtgärda. Desto tidigare fel hittas och korrigeras, ju lägre blir kostnader för kommande arbete.

Svara snabbt på marknadsförändringar

Det är viktigt att snabbt kunna fånga upp förändringar hos användares förväntningar. Med vår DevOps tjänst kan du hålla koll på och svara snabbt på nya behov på marknaden. Du kan också uppdatera ditt befintliga erbjudande eller leverera nya produkter på nolltid.

Frigör tid för kreativt arbete

När analys av data och användbarhetstester blir så enkla och pålitliga får ni tid över till annat. Våra DevOps experter kan hantera era rutinuppgifter som konfigurationshantering, distribution eller orkestrering. Ni kan fokusera på er utveckling av nya funktioner och ta hand om era kundrelationer.

Integrera säkerhet från start

Ni kan också dra nytta av vårt säkerhetsinriktade DevOps-tillvägagångssätt och vår tidiga integrering av säkerhetsverktyg. Med dessa kan vi förutse potentiella risker och omedelbart eliminera dem. En del av detta arbete består av kontinuerlig automatiserad testning för att stärka ditt försvar så att användare skyddas och för att minimera säkerhetsproblem.

Accelerera utvecklingsperioden för snabbare lansering

Dra ner på tiden för konceptutveckling och implementation med vår hjälp. Vi är rustade med specialiserade DevOps-verktyg som gör det möjligt att automatisera majoriteten av ditt projekts kritiska och tidskrävande operationer. Vår kunskap kan accelerera utvecklingsprocessen och få era projekt att nå marknaden mycket snabbare.