Blockchain tekniken kan hjälpa din affärsutveckling

Vi har den breda kunskapsbas som krävs för att kunna ta fram kraftfulla blockchain-lösningar åt er. Detta oavsett om ni är ute efter att bygga säkra system med blockkedja för peer-to-peer-betalningar, om ni behöver snabba mikrotransaktioner eller vill utveckla så kallade smarta kontrakt.

Vi är ett mycket bra val för blockchain i Sverige då vi kan hjälpa er snabbt och smidigt att dra nytta av de decentraliserade nätverk som blockchain-tekniken erbjuder.

Våra blockchain tjänster

ICO och STO utveckling

Våra Säkerhetstoken tjänster gör det möjligt att samla in pengar på ett säkert sätt och att handla på ett effektivt sätt. Vi kan utveckla tokens som uppfyller ST-20, ERC-20 och ERC-721 standard.

Utveckling av spårbarhet

Våra tjänster ger också företag möjligheten att jobba med transparens och tillit till sin leveranskedja. Det här blir möjligt då våra tjänster ger företa chansen att effektivt övervaka, hantera och spåra alla rörelser i försörjningskedjan.

Smarta kontrakt utveckling

Inom området smarta kontrakt kan vi utveckla automatiska processer för affärsavtal som är säkra. Utifrån ert företags behov kan vi skapa smarta kontrakt för att digitalisera repetitiva och rutinmässig arbetsuppgifter. På så vis kan ni spara på resurser!

Enterprise blockchain utveckling

Vi hjälper dig att bli en ledande aktör inom ditt affärssegment med blockchain lösningar som är mer än optimering av arbetsflöden och resurser. Vi ger er tillgång till anpassade system som gör kritiska processer snabbare, bidrar till ständig förnyelser och möjliggör skyddad kommunikation.

Krypto plånbokutveckling

Vi kan utveckla kryptoplånböcker som är lätta och säkra att använda. Våra tjänster möjliggör enkla betalningsintegrationer och säkrar att obehöriga inte kan genomföra otillåtna transaktioner. Med vår tjänst får ni kryptoplånböcker som stöder tokenisering av rättigheter och som ökar värdet på äganderätten samtidigt som likviditeten ökar.

DApp utveckling

Oavsett affärsdomän kan vi göra det möjligt för er att få tillgång till decentraliserade applikationer för säkra transaktioner utan mellanhänder. Våra tekniska DApp lösningar kan hjälpa till med att säkra kritiska arbetsflöden, skapa transparens och minska transaktionskostnader.

Kryptovalutaväxling utveckling

Vi lägger fokus på att göra det möjligt för våra kunder med tillgång till säkra och flexibla börsplattformar som stöder transaktioner och tillhandahåller handelsdiagram med marknadsdata. Vi kan också ta fram anpassningsbara och tillgängliga system med utveckling av användarvänligt gränssnitt, skalbar arkitektur, blockchain API:er och avancerade handelsfunktioner.

Factoring utveckling

Vi kan hjälpa till med att skapa transparens för factoringprocesser för mikro-finansiella institutioner. Vi kan bland annat förse er med automatiserade processer för säkra transaktioner med hjälp av smarta kontrakt teknologier. Vi kan också skapa Hyperledger lösningar för att tokenisera fakturor. Det möjliggör en ännu snabbare fakturaprocess.

Kryptovaluta utveckling

Med block chain kan vi skapa transparenta kryptoekosystem för kryptovaluta som ger tillgång till snabba och trygga transaktioner. Med vår expertis kan vi utveckla kryptovaluta som backas upp med reserverade tillgångar och möjliggör säkra betalningar.

Blockchain rådgivning

Vad är blockchain, hur fungerar blockchain och hur kan ert företag använda tekniken för att växa och lyckas? Vi har tillgång till en djup verktygslåda med beprövade och pålitliga metoder för att hantera kundförfrågningar oavsett inriktning.

Vi kan hjälpa till med analys av er verksamhet för att identifiera områden som behöver stärkas upp. Vi kan visa på potentiella faktorer som skulle kunna skapa ökad tillväxt. Vi kan ta fram strategier och ekonomiskt hållbara blockchain lösningar som är lämpliga för er verksamhet.

Vad är blockchain?

Vad är blockchain?

Blockchain refererar helt enkelt till en typ av databas. Den här databasen är massiv, decentraliserad, transparent och oförändlig. Databasen kallas för blockchain för att den består av en kedja med tidsstämplade digitala poster. Det är dessa poster som är blocken och de är kryptografiskt sammanlänkade.

I praktiken innebär block chain tekniken att allt som går in i blockkedjan stannar där. Ingenting kan ändras i efterhand. Det är det som gör att blockchain är en så säker lösning.

Hur bra är blockchain?

Fördelar med blockchain

01

Stor transparens

En stor fördel med blockchain är att de transaktioner som gjorts kan ses av andra utan någon viss behörighet. Det här kan bidra till ett ökat ansvarstagande från företag då deras agerande är öppet för insyn.

02

Ökad effektivitet

Den decentraliserade strukturen hos blockkedjor tar bort mellanhänder i många processer för områden som till exempel betalningar.

03

Förbättrad spårbarhet

Med blockchain blir det lättare att spåra var varor kommer ifrån då varje utbyte av varor bildar tydliga spår. Det här kan förbättra säkerheten och förhindra bedrägerier i börsrelaterade företag. Det kan också vara en hjälp då ni vill verifiera äktheten hos de omsatta tillgångarna.

04

Högre säkerhet

Blockchain är mycket säkrare än andra typer av registerföringssystem. Det beror på att varje ny transaktion är krypterad och länkad till den tidigare transaktionen. Blockchain bildas av ett nätverk av datorer som samlas för att bekräfta ett nytt block. Det här blocket kommer därefter att läggas till i en huvudbok och en kedja bildas.

Blockkedjan bildas av en rad komplicerade matematiska tal och det går inte att förändra kedjan då den väl är skapad. Det är den oföränderliga och oförstörbara karaktären hos blockchain som gör den säker. Det går inte att förfalska eller hacka tekniken.