Vi förbättrar affärsprocesser med hjälp av artificiell intelligens

Vi kan förvandla dina AI-visioner till verklighet genom att tillämpa vår kunskap och erfarenhet inom Computer Vision, Deep Learning, Machine Learning och Natural Language Processing.

Vad är AI och fördelarna med artificiell intelligens?

Vad är AI och fördelarna med artificiell intelligens?

AI står för artificiell intelligens och det här är i grund och botten den typ av programmering som kan få datorn att lösa problem på egen hand. Fördelarna med konstgjord intelligens av detta slag är att den kan stärka ditt företag.

Med AI kan vi effektivisera era affärsprocesser till exempel genom att automatisera och förenkla repetitiva arbetsuppgifter. Det här är användbart inom allt från sjukvård till marknadsföring och kontakt via hemsidor.

Fem saker som kan förbättras i er verksamhet med artificiell intelligens

Medarbetares produktivitet ökar när rutinuppgifter kan automatiseras.
Era marknadsföringsinsatser blir skarpare och bättre då vi hjälper er att skapa innehåll som avspeglar era kunders behov.
Ni sparar tid och pengar då ni kan byta ut manuella system mot mjukvara som automatiserar processer.
Ni kan undvika mänskliga fel då komplicerade matematiska uträkningar och analyser ska genomföras.
Ni kan uppnå bättre affärsresultat med hjälp av de insikter ni får om kunders behov. Artificiell intelligens betyder personliga kundlösningar som gör skillnad.

Våra
AI-
utvecklings-
tjänster

Machine Learning

Med maskinlärning kan vi bygga AI-lösningar som samlar in ostrukturerad data och förvandlar den till handlingsbara insikter för att driva tillväxt.

Business Intelligence

Våra AI-ingenjörer tar fram strategier för att kunna bidra till optimering och för att genomföra kundanalyser, prognoser och prestandaanalyser.

Computer Vision

Våra AI-experter kan utveckla lösningar för igenkänning av objekt och för klassificering av bilder med hjälp av Deep Learning-baserad Visual Search.

Natural Language Processing (NLP)

Med NLP och NLU kan våra AI-utvecklare hjälpa organisationer att analysera kunders feedback och se tendenser. Det är en hjälp då ni vill förbättra ert kundengagemang och öka affärsintäkterna.

ChatBot utveckling

Vi tar fram chatbot-lösningar som fungerar som en vanlig person. Vårt team utvecklar chatbots som gör det lättare att interagera på ett personligt sätt med kunder. Det förbättrar kundrelationen och visar på er lojalitet.

Big Data

Vi stöder organisationer genom hela livscykeln för Big Data-projekt. Det betyder allt från att definiera den lämpligaste metoden och strategin till att utveckla och implementera nödvändiga tekniska lösningar. Det här ger er möjligheten att få fram rätt data vid rätt tidpunkt.

Data Mining

Våra Data Mining experter kan söka och extrahera data från tusentals online-källor såsom sociala medier, Google, bloggar, forum, online-publikationer, företagskataloger och miljontals webbsidor. Vi vet hur man snabbt och effektivt kammar igenom webben för att få fram data och för att göra analyser i enlighet med behov.

ML är en del av AI

Artificiell intelligens (AI) gör det möjligt för programmerade maskiner (datorer eller robotar) att tänka i likhet med människor samt att imitera vårt mänskliga beteende. Artificiell intelligens används ofta för att beskriva system som är utrustade med intellektuella processer. Det kan röra sig om självinlärning eller problemlösning.

System som baseras på AI kan assimilera, analysera och använda fakta och kunskap för att få ytterligare information. Artificiell intelligens används ofta för att känna igen tal såväl som bilder.

Vad är Machine Learning (ML)?

Det här är en definition som myntades av Arthur Samuel 1959 och som syftar till maskininlärning som ett studieområde. Det handlar om hur datorer kan lära sig utan att uttryckligen programmeras. ML är en del av AI som bygger på tanken att system kan lära sig från den data som samlas in och sedan fatta beslut utan att människor är inblandade i beslutsprocessen.